HEM

SAXE Nordic är ett handels- och ingenjörsföretag.

Vi erbjuder reservdelar och maskiner från enstaka, enkla, special-maskiner och produkter till hela systemlösningar samt tjänster.

Några produkter har finurligt och  brilljanta underhållstekniker.


Leveranser sker till tillverknings- och processindustrin tex kemi-, pappers-läkemedels-, livsmedels-, bioteknik-,  metall-, olje- och gas-, materialutvinnings- och kraft producenter samt avfallshanterinSAXE Nordic har ställt höga kvalitetskrav på våra leverantörer så att ni som kund får högsta kvalitet på maskiner, reservdelar, dokumentation och leveranser.


Några av våra leverantörer erbjuder produkt testkörning i deras testlabb eller testmaskin på plats hos er.


Eftersom SAXE Nordic levererar allt från reservdelar, enkla maskiner, specialmaskiner till kompletta produktionslinjer kan vi i samband med eller utöver projekt erbjuda konsultering, service, kalibrering, akut eller förebyggande underhåll samt hela eller delar av dokumentation.

Vi har ett utbrett samarbete med olika producenter och olika ingenjörsföretag.


Vi har tillsammans med våra leverantörer ett brett kunnande inom produkt, hantering och processteknologi, våra kunder har eller hanterar både lätta och de mest krävande produkterna.

  Branschområde


Process


Kemi


Petrokemi


Olja / Gas


Läkemedel


Bioteknik


Livsmedel


Kosmetika


Färg / Pigment


Papper / Massa


Plast / Gummi


Komposit


Energiproduktion


Kärnkraft


Förnybar energi


Biogas


Biodisel


Bioetanol


Off / On Shore


LNG anläggning


Metall


Materialutvinning


Cement


Mineral / Gruv


Kraft / Värme / Kyla


Avfall


Recycling


Waste water


Hazardous waste


VOC - Gasutsläpp


LAB - Pilot


Fastigheter & Lokaler