Kemikaliefri Rengörning Kylsystem

KEMIKALIEFRI

RENGÖRNING AV KYLVATTENSYSTEM

ENHELT  KEMFRI   OCH BESTÅENDE RENGÖRNING AV HELA ELLER DELAR AV:

KYLVATTENSYSTEM

KYLSYSTEM

INDUSTRIVATTENSYSTEM

GRUNDVATTENSYSTEM

ÅVATTENSYSTEM

VATTENTÄKTSYSTEM


DEN KEMFRIA VATTENBEHANDLINGEN MEDFÖR ATT:

KORROSIONEN AVSTANNAR

AVLAGRINGAR AVLÄGSNAS

PANNSTEN AVLÄGNAS

BÄTTRE TEKNIKA FUNKTIONER

BÄTTRE ENERGI PRESTANDA

HÖGRE COP I KYL-OCH VÄRMEPUMPAR

AUTOMATISK RENGÖRNING AV VÄRMEVÄXLARE

AUTOMATISKT FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL I VATTENSYSTEM

KLART BÄTTRE VATTENKVALITET


INNEBÄR BEVISAD:

ENERGIOPIMERING

LÄGRE UNDERHÅLLSKOSTNADER

LÄGRE ENERGKOSTNADER

LÄGRE DRIFTKOSTNADER

FÖRLÄNGD LIVSLÄNGD

OPIMERAD HÅLLBARHET 

HÖGTRE MILJÖ PRESTANDA